[English / Türkçe] 2 May is the day of struggle of the unemployed! – 2 Mayıs işsizlerin mücadele günüdür!

[Türkçe ⇓]

2 May is the day of struggle of the unemployed!

On the second of May this year, following Labour Day, we want to make the voices of all those, who have lost their jobs in times of capitalist crisis politics, heard.
We want to stand side by side in solidarity with our neighbours who, even before the pandemic, had to struggle with the daily harassment of the job centre, the foreigners authority and the social welfare office:
The single mother who lost her part-time job,
the neighbour who lives on a small pension after an accident,
the refugee who cannot get a work permit and is threatened with deportation,
the friend who is not employed because of her trans identity and is about to be evicted,
the mother of a large family who can only keep the family afloat with child benefit.

We are neither lazy nor useless!
We are not a statistic or a natural consequence of the pandemic!

As unemployed people we take part in political struggles and that is why we want to follow up on the First of May, especially now, especially against the background of the pandemic. Particularly here in Wedding, even before the crisis, we had high numbers of youth and long-term unemployment, as well as child and old-age poverty.
Also in the crisis it is clear that it is often migrants, racialized people and women in general who repeatedly change from precarious employment to unemployment and can only break this cycle with difficulty.

30.04.2021 | 17 Uhr | Leopoldplatz | Demonstration: Von der Krise zur Enteignung
01.05.2021 | 17 Uhr | Hermannplatz | Revolutionäre 1.Mai Demonstration


2 Mayıs işsizlerin mücadele günüdür!

İşçilerin mücadele günü’nün ardından bu yılın ikinci Mayıs’ında, kapitalist kriz siyasetinde işlerini kaybedenler için sesimizi duyurmak istiyoruz.

Pandemisi önce iş merkezinin (Arbeitsamt), göçmen bürosunun (Ausländerbehörde) ve sosyal yardım bürosunun (Sozialamt) günlük taciziyle mücadele etmek zorunda kalan komşularımızla birlikte dayanışma içinde yan yana durmak istiyoruz:

Yarı zamanlı işini kaybeden bekar ebeveyn, kaza sonrası malullük aylığıyla geçinen komşu, çalışma izni alamayan ve sınır dışı edilmekle tehdit edilen mülteci, trans kimliği nedeniyle işe alınamayan kız arkadaş ve tahliyeden kısa bir süre önce olan, aileyi sadece çocuk parası ile ayakta tutabilen geniş bir ailenin annesi.
Übersetzung in Türkisch.

Ne tembel ne de yararsızız!

Biz bir istatistik değiliz ve pandemin doğal bir sonucu değiliz!

İşsiz insanlar olarak siyasi mücadelelerde yer alıyoruz ve bu nedenle özellikle şu anda pandemi bağlamında Mayıs 2020’nin ilkine mücadeleci bir şekilde katılmak istiyoruz. Özellikle burada, Wedding’de, krizden önce bile yüksek sayıda genç ve uzun süreli işsizliğin ve sıra çocuk ve yaşlılık yoksulluğu vardı. Kriz sırasında bile, genellikle tehlikeli istihdamdan işsizliğe sürekli geçiş yapan ve bu döngüyü kırmak için mücadele edenlerin genellikle göçmenler ve genel olarak kadınlar olduğu açıktır.

Kadın komünü ve Wedding Kiezkommune herkesi buradaki mitingimize katılmaya çağırıyor. Devlet onaylı yoksulluk yerine iyi bir yaşam hakkı için.

Ayrıca sizi iki gün öncesinden birlikte sokaklara çıkmanız için sizi bekliyoruz.

30 Nisan 2021 | Saat 17 | Leopoldplatz | Demonstration: Von der Krise zur Enteignung
01 Mayıs 2021 | Saat 17 | Hermannplatz | Revolutionäre 1. Mai Demonstration